Wyszukiwarka produktów Rozwiń

Szukaj po nazwie:

Przedział cenowy:

Opakowanie (gramy/mililitry):

Typ zastosowania:

Linia produktów:

Kategorie produktów i prepartatów dla koni

Preparaty dla koni - biegnące konie

Hodowla i rozród

Dzięki gonadom (gruczołom rozrodczym) klaczy (jajniki) i ogiera (jądra) i odpowiednim organom płciowym możliwe jest zapładnianie, ewentualnie dziedziczenie. Rozmnażanie płciowe koni jest ściśle związane z sezonowością. Gdy tylko dni stają się dłuższe, wydłużają się słoneczne godziny, temperatury rosną i kontakty społeczne w stadzie są bardziej pielęgnowane, budzi się również cykl klaczy, a hormony stymulują produkcję ciałek żółtych. Ogier może produkować spermę w zasadzie przez cały rok, jednak w miesiącach zimowych jakość spermy może być gorsza. Suplementacja diety koni jest w tym czasie jednym z najlepszych wyborów.

Układ oddechowy

Zapoznaj się z suplementami dla koni w tej dziedzinie

Drogi oddechowe biorą swój początek przy chrapach konia, biegną poprzez gardło (pharynx) do krtani (larynx) oraz poprzez otwartą nagłośnię do tchawicy (trachea). Tchawica ma formę rury i składa się u konia z 48-60 pierścieni. Tchawica rozgałęzia się do dwóch płatów płucnych, które podzielone są na oskrzela i przechodzą do pęcherzyków płucnych. Pęcherzyki płucne odpowiadają za wymianę gazów. Częstość oddechów u konia w stanie spoczynku wynosi od 8 do 16 oddechów na minutę. Częstą chorobą związaną z drogami oddechowymi jest m.in. COPD u koni

Aparat ruchu

Zapoznaj się z suplementami dla koni w tej dziedzinie

Dzięki synergii kości, stawów, mięśni i ścięgien zagwarantowany jest niczym niezakłócony ruch zwierzęcia. W wieku pięciu lat wszystkie kości konia są zmineralizowane. Staw ma charakterystyczną właściwość, że zawsze dwa końce kości lub więcej spotykają się ze sobą. Dzięki strukturom tkanek łącznych i płynowi stawowemu, jak również wzmocnieniu przez okalające ścięgna i mięśni struktura ciała może być utrzymana prosto.

Skóra i tkanka rogowa

Zapoznaj się z preparatami dla koni w tej dziedzinie

Skóra składa się z trzech przylegających do siebie struktur skóry. Naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Ogólnie skóra służy do regulacji temperatury ciała dzięki sierści i wytwarzaniu potu. Dodatkowo poprzez skórę mogą być wydalane łój, minerały oraz inne niepochodzące z ciała substancje. Ponadto mogą być gromadzone tłuszcz i elektrolity. Skóra chroni również przed mechanicznymi czynnikami zewnętrznymi, np. włosy czuciowe (wibrysy). Poprzez zrogowaciałe partie naskórka, ale również wgłobienia skóry właściwej, jak na przykład w przypadku kopyta konia.

Dzięki temu zagwarantowany jest ochronny, nośny oraz elastyczny ruch ciała konia. Kopyto konia obejmuje dzięki wgłobieniom skóry właściwej powierzchnię boiska piłkarskiego. Dzięki temu powstaje siła nośna mogąca utrzymać ciężar konia, jak również koń może być mechanicznie wprowadzony w ruch.

Serce i układ krążenia

Serce składa się z czterech jam, dwóch przedsionków i dwóch komór głównych. Do prawego przedsionka uchodzą tylna i przednia żyła główna. Poprzez prawy przedsionek krew dostaje się przez otwarte zastawki żagielkowe do prawej głównej komory serca. Stąd krew jest tłoczona przy pomocy zastawek do tętnicy płucnej. Stąd dalej krew dostaje się do płuca i tu jest wzbogacana w tlen. Wreszcie bogata w tlen krew jest pompowana poprzez żyłę płucną do lewego przedsionka. Następnie jest dalej tłoczona do lewej komory głównej i wreszcie do głównej tętnicy (aorty).

Ciało konia zaopatrywane jest w krew bogatą w tlen dzięki dużemu układowi krążenia zaczynając od aorty kierunku głowy i ogona. Powracająca, uboga w tlen krew jest tłoczona z przedniej części konia przez przednią żyłę główną z powrotem do serca. Przez tylną żyłę główną tłoczona jest krew z tylnej części konia z powrotem do serca (prawy przedsionek). Mały układ krążenia zaczyna się od tętnicy płucnej, prowadzi do płuc i poprzez żyłę płucną z powrotem do lewego przedsionka.

Układ mięśniowy

Zapoznaj się z preparatami i witaminami dla koni w tej dziedzinie

Układ mięśniowy składa się z mięśni gładkich i poprzednie prążkowanych. Przy czym mięśnie poprzecznie prążkowane można podzielić jeszcze na mięśnie szkieletowe i mięśnie serca. Jak wskazuje na to już sama nazwa mięśnie gładkie mają gładką powierzchnię i znajdują się w żołądku, w układzie trawiennym, we wnętrzu oka, drogach oddechowych, organach płciowych itd. Mięsień składa się z włókien białkowych (proteinowych), tak zwane miofibryle.

Ogólnie rzecz ujmując rozróżnia się białe i czerwone komórki mięśniowe. Przy czym białe komórki mięśniowe zapewniają krótkotrwałą i szybką reakcję. Natomiast czerwone komórki mięśniowe odpowiadają za powolniejszą, ale za to dłuższą zdolność reakcji.

Układ nerwowy i immunologiczny

Zapoznaj się z suplementami dla koni w tej dziedzinie

Tu rozróżnia się ośrodkowy (centralny) układ nerwowy i wegetatywny układ nerwowy, które razem tworzą obwodowy (peryferyjny) układ nerwowy. Centralny układ nerwowy składa się z rdzenia kręgowego i mózgu. Natomiast na wegetatywny układ nerwowy wpływają układ współczulny (sympathicus) i układ przywspółczulny (parasympathicus). Układ współczulny (sympathicus) odpowiada za aktywne przekazywanie bodźców, np spięcie (skurczenie) mięśni do ucieczki. Natomiast działając przeciwnie, układ przywspółczulny (parasympathicus) odpowiada za rozluźnienie wcześniej skurczonych mięśni.

Ponadto wegetatywny układ nerwowy wpływa na wegetatywne procesy przemiany materii (metabolizmu). Te wegetatywne procesy sterowane są głównie przez wpływ gruczołów dokrewnych, np gruczołów hormonalnych. W przeciwieństwie ośrodkowy układ nerwowy steruje dowolnymi ruchami i procesami myślowymi. Ogólne przewodzenie bodźców odbywa się przez komórki nerwowe zwane neuronami. Przy czym ciało komórek nerwowych otoczone są rozgałęzionymi strukturami zwanym dendrytami. Ponadto ciało komórek nerwowych wykazuje długą wypustkę noszącą nazwę neurytu (akson), porównywalną z odgałęzieniem pnia drzewa.

Dodatkowo neuryty otoczone są komórkami Schwanna, komórkami glejowymi, które krótko mówiąc służą do izolacji przewodzenia impulsów. Komórki Schwanna powiązane są w określonych odstępach przez węzłami Ranviera (przewężeniami Ranviera). Te przewężenia pełnią ważną rolę przy przekazywaniu impulsów. W miejscach węzłów Ranviera dochodzi do wymiany wapniowo- sodowej.

Dolna część komórki nerwowej przechodzi ponownie w rozgałęzienie, tu znajdują się synapsy. Synapsy przekazują impulsy do kolejnej komórki nerwowej.

Za własną fizyczną obronę immunologiczną odpowiadają przede wszystkim naczynia limfatyczne i węzły chłonne, które pełnią istotną funkcję, oraz niespecyficzna, wrodzona odporność. Dzięki fagocytozie, to znaczy „pożeraniu” drobnoustrojów chorobotwórczych, przez co te właśnie są unieszkodliwiane przy pomocy makrofagów i mikrofagów. Dodatkowo limfatyczne organy jak śledziona i grasica stanowią swoistą fabrykę produkującą limfocyty B i T. Te pełnią ważną funkcję w odniesieniu do reakcji obronnej organizmu. Zaopatrują one ciało w przeciwciała, które specyficznie oddziaływają na antygeny ciał obcych.

Układ trawienny

Zapoznaj się z preparatami dla koni w tej dziedzinie

Trawienie rozpoczyna się już w jamie ustnej, którą okalają wargi i policzki, przez przyjęcie pożywienia. Najpierw pokarm zagarniany jest przez wargi, następnie rozgryzany, gryziony i rozdrabniany zębami. Przy pomocy policzków, jak i języka i śliny pokarm przetwarzany jest w papkę. Koń może wyprodukować około 40 litrów śliny w ciągu dnia. Wartość pH śliny wynosi przeciętnie 7,56.

Wzdłuż podniebienia miękkiego pożywienie trafia do przewodu pokarmowego, a stamtąd dalej do żołądka. Koń posiada jednokomorowy, złożony żołądek z wrażliwymi wgłobieniami błony śluzowej. Następnie pożywienie transportowane jest do jelita cienkiego. Jelito to składa się z trzech odcinków, dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego. Jelito cienkie wyposażone jest w kosmki jelitowe , które odpowiadają za zwiększenie powierzchni chłonnej jelita oraz za wchłanianie ważnych substancji odżywczych. Następnie pokarm trafia do jelita grubego, które składa się z następujących odcinków: jelita ślepego, okrężnicy i odbytnicy. Jelito ślepe konia ma około 1 metr długości i mieści około 33 litrów, tu odbywa się głównie trawienie celulozy.

Cały układ trawienny konia jest dziesięciokrotnie dłuższy niż ciało konia, a więc mierzy około 25 do 39 metrów. Na końcu układu pokarmowego znajduje się odbyt, przez który wydalane są pozostałości po pożywieniu w postaci kału.

Kondycja i energia 

Zapoznaj się z suplementami i witaminami dla koni w tej dziedzinie

Krótkotrwała energia zapewniana jest dzięki stymulacji mięśni białych, jak również przez węglowodany proste (krótkołańcuchowe), które mogą być szybko wchłaniane przez organizm (ciało).

Budowa fizjologiczna

Funkcje jakie pełni krew w organizmie są wielorakie. Krew służy jako medium transportujące składniki odżywcze, resztki pokarmowe, hormony, witaminy, jak również tlen i dwutlenek węgla. Ponadto reguluje ona gospodarkę wodną, równowagę kwasowo – zasadową, równowagę osmotyczną, jak również przewodzenie ciepła. Skład krwi jest następujący: krew składa się z części płynnej, osocza (plazmy) krwi, to z kolei zawiera fibryny i surowicę krwi. Stałą część krwi tworzą ciałka krwi, które z kolei dzielą się czerwone ciałka krwi (erytrocyty), białe ciałka krwi (leukocyty) i płytki krwi (trombocyty).Objętość krwi konia wynosi 75-90 mililitrów na kilogram. Przy czym w wątrobie i śledzionie zmagazynowana jest zwiększona objętość krwi, tak by podczas ciężkiej pracy ewentualnie obciążeniu lub w sytuacjach krytycznych mogła być ona uwolniona (użyta).

Wątroba pełni w organizmie następujące funkcje: wątroba reguluje przemianę materii, metabolizm tłuszczów, gospodarkę hormonalną oraz gospodarkę wodną. Ponadto wątroba odpowiada za tworzenie i rozkładanie substancji białkowych, tworzenie mocznika i kwasu moczowego, gromadzenie witamin i mikroelementów (elementów śladowych), jak również odtruwania równych produktów przemiany materii.

Nerki odpowiadają w dalszym przebiegu za wydalanie substancji w moczu, jak resztki pokarmowe, toksyny oraz stężone w wysokim stopniu substancje, które znajdują się we krwi.